กระบี่กระบอง เป็นกีฬาที่มีมานาน ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษโดยเป็นการนำเอาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในสมัยโบราณมาเล่นเป็นกีฬา ในปัจจุบันได้นำวิชากระบี่กระบองบรรจุเป็นหลักสูตรวิชาพลศึกษาแล้ว ประวัติเริ่มต้นของการเล่นกระบี่กระบองนั้นยังไม่มีการทราบแน่ว่า เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไร แต่คาดว่าจะได้มีการเล่นมาเป็นเวลานานซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์มีหลักฐานเป็นวรรณคดี ในสมัยรัชกาลที่ 2 ในเรื่องอิเหนา กล่าวถึงอิเหนาชำนาญในการกระบี่ และในรัชกาลที่ 3 ที่สุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณี กล่าวถึงศรีสุวรรณเล่าเรื่องกระบี่กระบองกับอาจารย์ทิศาปาโมกข์