Category: Uncategorized

เล่นกีฬาง่ายๆ เพื่อการลดน้ำหนัก

การเล่นกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี นอกจากจะช่วยให้คุณสูญเสียปอนด์พิเศษเหล่านั้น, การเล่นกีฬาสามารถสร้างความเข้มแข็งและเสียงของกล้ามเนื้อของคุณช่วยลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมเป็นอยู่ที่ดีของคุณ
Read More

ประวัติเปตองในประเทศไทย

กีฬาเปตองมีมาในประเทศไทยปี พ.ศ 2518 โดยเริ่มจาก นายจันทร์ โพยหาญ ซึ่งตอนแรกยังขาดอุปกรณ์การเล่นเปตอง จึงชักชวนนายดนัย ตรีทัศนาถาวร และนายชัยรัตน์ คำนวณ นักธุรกิจมีชื่อเสียง เป็นผู้ลงทุนสั่งลูกเปตองเข้ามาจำหน่ายและเผยแพร่ในประเทศไทยแต่เนื่องจากยังใหม่อยู่มากในเมืองไทย คนรู้จักน้อย ทำให้ลูกเปตองจำหน่ายไม่ได้ นายดนัย จึงได้ทำการจ่ายแจกให้แก่ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รวมทั้งภาคเอกชนที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการเชิญชวนให้หันมาเล่นกีฬาประเภทนี้
Read More

แนวคิดของผู้เล่นบอลเร็ว ในกีฬาวอลเลย์บอล

สำหรับผู้เล่นบอลเร็วในกีฬาวอลเลย์บอล จะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของแนวความคิด ที่ควรมีจิตใจเป็นนักสู้ และควรมีทัศนคติที่ดีต่อทีม คิดแต่ประโยชน์ของทีมมากกว่าตนเอง และยังต้องมีแนวคิดด้านอื่นอีกดังนี้
Read More

ประวัติลีลาศในประเทศไทย

สำหรับกีฬาลีลาสในประเทสไทย ยังไม่มีหลักฐานว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยใด  แต่จากการสันนิษฐานเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหม่อมแอนนาเป็นผู้ศึกษาและต่อมาลีลาศก็ค่อย ๆ เป็นที่นิยมขึ้นเรื่อย ๆ ในสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดตั้ง สมาคมสมัครเล่นเต้นรำ ใน พ.ศ. 2475 ซึ่งมี หม่อมเจ้าไวทยากร วรวรรณ เป็นประธาน และจัดการแข่งขันเต้นรำขึ้นครั้งแรกที่ วังสราญรมย์ ซึ่งมี พลเรือตรี เฉียบ แสงชูโต และ คุณประนอม สุขุม
Read More

เทคนิคการรุก การหยอด การรองบอล

การรุกสามารถทำได้ด้วยการตบหรือการหยอด ซึ่งมีเทคนิคหลากหลายเพื่อให้คู่ต่อสู้สกัดกั้นได้ยาก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนหรือคิดค้นเทคนิคต่าง ๆ และการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญ อันจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในการแข่งขัน
Read More

ประวัติกระบี่กระบอง

กระบี่กระบอง เป็นกีฬาที่มีมานาน ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษโดยเป็นการนำเอาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวในสมัยโบราณมาเล่นเป็นกีฬา ในปัจจุบันได้นำวิชากระบี่กระบองบรรจุเป็นหลักสูตรวิชาพลศึกษาแล้ว ประวัติเริ่มต้นของการเล่นกระบี่กระบองนั้นยังไม่มีการทราบแน่ว่า เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไร แต่คาดว่าจะได้มีการเล่นมาเป็นเวลานานซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์มีหลักฐานเป็นวรรณคดี ในสมัยรัชกาลที่ 2 ในเรื่องอิเหนา กล่าวถึงอิเหนาชำนาญในการกระบี่ และในรัชกาลที่ 3 ที่สุนทรภู่แต่งเรื่องพระอภัยมณี กล่าวถึงศรีสุวรรณเล่าเรื่องกระบี่กระบองกับอาจารย์ทิศาปาโมกข์
Read More