ประวัติลีลาศในประเทศไทย

สำหรับกีฬาลีลาสในประเทสไทย ยังไม่มีหลักฐานว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยใด  แต่จากการสันนิษฐานเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหม่อมแอนนาเป็นผู้ศึกษาและต่อมาลีลาศก็ค่อย ๆ เป็นที่นิยมขึ้นเรื่อย ๆ

ในสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดตั้ง สมาคมสมัครเล่นเต้นรำ ใน พ.ศ. 2475 ซึ่งมี หม่อมเจ้าไวทยากร วรวรรณ เป็นประธาน และจัดการแข่งขันเต้นรำขึ้นครั้งแรกที่ วังสราญรมย์ ซึ่งมี พลเรือตรี เฉียบ แสงชูโต และ คุณประนอม สุขุม เป็นผู้ชนะ และคำว่า ”ลีลาศ“ ก็ได้บัญญัติครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 และมี สมาคมครูลีลาศแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นมาแทน สมาคมสมัครเล่นเต้นรำ

หลังจากนั้นได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น การเต้นลีลาศได้ซบเซาลง แต่ก็กลับมาอีกในปี พ.ศ. 2488 และได้จดทะเบียนสมาคมในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2491 ชื่อว่า สมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

กติกาของลีลาศ

  1. ผู้แข่งขันกำหนดให้เป็นคู่เต้น ผู้ชาย 1 คน และผู้หญิง 1 คน
  2. การให้คะแนน จะดูกันที่การเต้นต้องลงจังหวะกับดนตรี และ ดูจากพื้นฐานของการเต้นว่าถูกต้องหรือไม่ดูการทรงตัวว่า มีความสัมพันธ์กับคู่เต้นหรือดูจากการเคลื่อนไหวต้องให้พริ้วไหว สวยงามการออกแบบการแสดง การเลือกดนตรีประกอบ และการเปลี่ยนท่าทางในช่วงต่อจังหว่ะ การใช้เท้าในการเคลื่อนไหว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ฟลอร์ในการเต้น ต้องหลบหลีกคู่เต้นอื่น และไม่รบกวนการเต้นของผู้อื่น ซึ่งจากส่วนประกอบต่าง ๆ ในการให้คะแนน จะมีสัดส่วนที่เท่ากัน