เทคนิคการรุก การหยอด การรองบอล

การรุกสามารถทำได้ด้วยการตบหรือการหยอด ซึ่งมีเทคนิคหลากหลายเพื่อให้คู่ต่อสู้สกัดกั้นได้ยาก ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนหรือคิดค้นเทคนิคต่าง ๆ และการฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญ อันจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในการแข่งขัน

 • การรุกแบบสลับตำแหน่ง
  คือเทคนิคการรุกที่ผู้เล่น 2 คนไขว้กัน ซึ่งผู้เล่นคนหนึ่งจะตบบอลเร็ว ที่เรียกว่าการรุกแบบผสมหรือบอลแทรก ซึ่งลักษณะเส้นทางการรุกของผู้เล่นทั้งสองจะเป็นแบบรูปตัว X
 • การเปลี่ยนทิศทางการเข้าตบบอล
  เป็นเทคนิคการรุก โดยใช้การเคลื่อนที่เข้าตบบอลลักษณะหนึ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางไปตบบอลอีกลักษณะหนึ่ง หรือคือการวิ่งหลอกเคลื่อนที่เข้าตบบอลเร็วหน้า แต่ไปตบบอลหลัง หรืออาจจะเป็นการกระโดดลักษณะตบบริเวณหน้าตัวเซตแต่ลอยตัวไปตบบอลเร็วหลังตัวเซตก็ได้
 • การหยอด
  การหยอดจะเกิดผลสูงสุดจะต้องหยอดไปยังตำแหน่งที่เป็นจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ ทำให้คู่ต่อสู้รับยาก ถึงหากรับได้แต่นำบอลก็กลับมารุกโต้กลับได้ยาก ซึ่งแต่ละจุดที่หยอดก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการตั้งรับของคู่
  ต่อสู้
 • การรองบอล
  การรองบอลในตอนที่ทีมเป็นฝ่ายรุกเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะช่วยทำให้ทีมสามารถนำบอลที่ตัวรุกตบไม่ผ่านเพราะการสกัดกั้นกลับมาเล่นต่อได้ ตำแหน่งของการรองบอลจะขึ้นอยู่กับการประเมินปัจจัยต่าง ๆ คือ
 1. ทิศทางของแนวสกัดกั้น
 2. มุมของการสกัดกั้น
 3. เส้นทางการตบบอล
 4. ความเร็วของลูกบอล